Кандидати

Доц. д-р Маню Моравенов

Доц. д-р Моравенов е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Българската фондова борса.

Той притежава над 25 години опит в областта на финансите и инвестициите, недвижимите имоти и капиталовите пазари. Моравенов е също така и професионален член на RICS (Кралския институт на лицензираните оценители и консултанти при инвестиции в недвижими имоти). Преди да се присъедини към БФБ, г-н Моравенов заема няколко висши управленски позиции в институции и неправителствени организации на българския капиталов и инвестиционен пазар.

Доц. д-р Маню Моравенов е дългогодишен лектор по финанси, бизнес и предприемачество. Той е доктор по финанси, кредит и застраховане от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика и информатика от Университета за национално и световно стопанство в България.