Кандидати

Полина Стойкова

Полина Стойкова има 20 години опит в сферата на недвижимите имоти. Изпълнителен директор и съсобственик е на водещата имотна агенция BULGARIAN PROPERTIES. Квалифициран експерт в областта на имотните анализи и член на RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Притежава магистърски степени по „Стратегическо управление“ и „Икономика и право“ от Стопански факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”.