Кандидати

Александър Димитров

Александър Димитров е член на Управителния съвет на tbi bank от 2017 г. и заема позицията изпълнителен директор с ресор „Риск“.

Александър е в банковата сфера повече от 20 години, където е признат с високото си ниво на професионализъм. Стартира банковата си кариера в управление „Банков надзор“ на Българската народна банка (БНБ). Там заема последователно различни длъжности, достигайки позицията ръководител на екип, отговарящ за инспекциите на място и дистанционния надзор на търговските банки в България. През годините заема ръководни позиции в банки, като дъщерното дружество на Credit Agricole в България (главен директор по управление на риска) и CIBANK (ръководител на отдел за одобрение и заместник-директор на дирекция „Управление на кредитите“). Александър притежава магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство и следдипломна квалификация от Georgetown University, Вашингтон, САЩ.