Кандидати

Методи Методиев

Методи Методиев притежава магистърска степен по „Международни финанси“ от университета St. Andrews, Scotland. Специализира в областта на управлението на публичните финанси, задълбочаването на Икономическия и паричен съюз и Европейската рамка за икономическо и фискално управление. Изкарал е допълнително обучение и курсове в САЩ, Австрия и Белгия. Владее свободно английски език и френски език на работно ниво.

Професионалният опит започва в неправителствения сектор и впоследствие в Министерството на финансите, като в периода от 2010 до 2014 г. преминава последователно през различни експертни позиции в отдел „Макроикономическо и фискално управление на ЕС“, като впоследствие заема длъжността началник на отдела.
През периода 2015-2018 г. е дългосрочно командирован в Постоянното представителство на Р. България в Брюксел, Белгия, като заема позицията на ръководител на екипа на Министерство на финансите. В това си качество е член на РГ „Финансови съветници“ към Съвета на ЕС. Работил е по подготовката на Съвет ЕКОФИН и по различни досиета в областта на мандатите на ЕИБ и ЕБВР, Макро-финансова помощ за трети страни, задълбочаване на ИПС, InvestEU и др. По време на българското председателство на Съвета на ЕС e председател на РГ „Финансови съветници“ и на РГ „Многогодишна финансова рамка“, където започват преговорите по МФР за периода 2021-2027 г.

В периода от 2018 до 2022 г., с известно прекъсване, заема длъжността директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“. Впоследствие заема длъжността заместник-министър на финансите, а по-късно e директор на дирекция „Европейски въпроси и политики“, като същевременно е и член на борда на директорите на ЕИБ.