Кандидати

Мая Георгиева

Все по-важна за нас в последно време е една голяма тенденция – B2B електронната търговия, която се осъществява изцяло в електронна среда.

Маркетолози я определят като новата индустриална революция. Неин основен двигател е новият профил на купувачите.

Това заяви Мая Георгиева, E-commerce & Business Development Manager в DHL Express Bulgaria, по време на 13-ото издание на едно от най-големите икономически събития в България – Шумът на парите.