Кандидати

Емил Калчев

Емил Калчев е главен икономист на ОББ от август 2022 г.. Преди това е заемал същата позиция в Райфайзенбанк (България) от 2014 г.

Емил Калчев е доктор на икономическите и социалните науки от Икономическия университет, Виена, и е преподавател по финанси в Нов български университет. Научните му и професионални интереси са в областта на приложната макроикономика, публичните финанси, монетарната политика и тяхното влияние върху бизнеса.

Д-р Калчев е специализирал върху проблемите на възникващите икономики от Централна и Източна Европа в редица университети и публични институции в ЕС и България.