Кандидати

Силвия Младенова

Силвия Младенова е изпълнителен директор на Smart Factoring. Повече от 18 години тя заема различни позиции, предимно ръководни, в изтъкнати банкови институции.Нейният разнообразен набор от умения и задълбочени познания  в сферата на бизнес кредитите, управление на риска, финансовите отчети и оценка на кредитния риск я превръщат в доверен експерт и ключов ръководител в екипа. В Smart Factoring Силвия Младенова влага своето успешно разбиране за стартиране на нови проекти и ефективното им извеждането до пълноценен растеж.