Кандидати

Сандра Швалек

Сандра Швалек е заместник-управител на Хърватската национална банка от 2018 г. Отговаря за банковите операции на институцията, службата за вътрешен одит, комуникациите и кабинета на управителя.

Сандра Швалек също така е активна в различни национални и международни работни групи и форуми, фокусирани върху ролята на централните банки и финансовите институции в справянето с изменението на климата.

В периода 2000-2013 г. Швалек е член на Съвета на Хърватската национална банка.

Между 2005 и 2013 г. е директор на Института по икономика и президент на настоятелството на Международното висше бизнес училище (IGBS) в Загреб. Работи в Института по икономика от 1992 до 2018 г., където става старши научен сътрудник.

Сандра Швалек е автор и съавтор на редица научни и експертни статии и е преподавала в редица бакалавърски и следдипломни курсове.

Завършила е Факултета по икономика и бизнес в Загреб, където получава магистърска степен през 1995 г. и докторска степен по фискална политика през 2000 г.