Кандидати

Матяж Сушец

Матяж Сушец  ръководи редица политически проекти, свързани с ролята на Европейския стабилизационен механизъм за разрешаване на кризи. Той представлява институцията в комисиите на Европейския съюз, както и в редовни контакти с други международни организации и агенции за кредитен рейтинг.

Преди това Сушец е заместник-ръководител на отдела за политическа стратегия, а също и ръководител на мисията за дейностите на ЕСМ за следпрограмно наблюдение в Португалия. Преди да се присъедини към ЕСМ през 2013 г., Матяж Сушец е работил по въпросите на паричната политика и инвестициите в областта на управлението на риска за Европейската централна банка и Банката на Словения. Има магистърска степен по икономика от Университета на Есекс и бакалавърска степен по икономика от Университета на Любляна.