Кандидати

Илиан Георгиев

Илиан Георгиев е член на Управителния съвет на “Българо-американска кредитна банка” АД от януари 2012 г.

През септември 2013 г. е назначен за изпълнителен директор, а от юли 2017 г. е избран за главен изпълнителен директор. От 2011 г. до назначаването му за изпълнителен директор заема поста директор дирекция Кредитиране в банката.

Преди да се присъедини към ръководния екип на „Българо-американска кредитна банка“ АД, в периода септември 2003 г. – ноември 2011 г., заема мениджърски позиции като ръководител управление Големи корпоративни клиенти и заместник-ръководител на управление Корпоративно банкиране в Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка).

В периода април 1998 – август 2003 г. е част от екипа на Стопанска и инвестиционна банка“ АД, като през 2001 г. е назначен на поста ръководител отдел Корпоративни кредити.

Илиан Георгиев е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство, специалност Счетоводство и контрол.