Кандидати

Джордж Сатлас

Джордж Сатлас е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) – независимият преносен оператор, който развива и осигурява търговската експлоатация на газовия интерконектор Гърция-България. Сатлас е и заместник-председател на Гръцкия бизнес съвет в България (HBCB).

С диплома за машинен инженер и магистър по бизнес администрация, Сатлас има богат мениджърски опит в управлението на активи, включително на високи позиции в гръцкия държавен инвестиционен фонд и в дъщерните дружества на четирите системни банки в Гърция. Сатлас владее свободно гръцки, английски и френски език. Женен, с 3 деца.