Кандидати

Димитър Бартов

Димитър Бартов e основател и управител на Synergon Energy”, част от групата на Синергон Холдинг”.  Компанията е един от най-големите доставчици и търговци на пазара на електроенергия в България. Димитър е член на борда на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ) и е сред учредителите на Българска асоциация на стопанските потребители на електроенергия (БАСПЕЕ). Димитър има над 10-годишен експертен опит в сферата на търговията и доставките на електроенергия. Има бакалавърска степен по “Международен бизнес и мениджмънт” в университета Астън, Великобритания.