Кандидати

Атанас Колев

Атанас Колев е главен съветник в Икономическата дирекция на Европейската инвестиционна банка и координатор и рецензент на годишния инвестиционен доклад на ЕИБ. Атанас започва работа в ЕИБ през 2005 г. Оттогава той работи по широк набор от теми, свързани с инвестициите и инвестиционното финансиране, включително инвестиции в енергийния сектор, в адаптиране към изменението на климата, държавни инвестиции, инвестиции в инфраструктура и икономическо и социално сближаване. Атанас има докторска степен по икономика от Universitat Autònoma de Barcelona.