Кандидати

Асен Ягодин

Асен Ягодин е изпълнителен директор с ресор „Корпоративно банкиране и финансови пазари“. Той започва своята кариера през 1993 г. като касиер в един от софийските клонове на Българска Пощенска Банка. През същата година е преназначен като младши дилър в новосформираното управление „Паричен и капиталов пазар“, което оглавява две години по-късно.

През 2001 г. Асен Ягодин е избран за член на Съвета на директорите на финансовата институция, а от 2004 г. до 2011 г. е неин изпълнителен директор. Междувременно заема позиции в борда на Асоциацията на банките в България (АББ), като в периода 2010 – 2013 г. е негов заместник-председател.

През 2009 г. е избран за член на Съвета на директорите на Българска Фондова Борса, а от началото на 2010 г. до момента е негов председател.

В периода 2011 г. – 2013 г. Ягодин заема поста Главен изпълнителен директор и Председател на УС на Българска Банка за Развитие.

Асен Ягодин притежава магистърски степени по „Финанси“ (1992) от Университета за национално и световно стопанство и по „Бизнес Администрация“ (2005) от Американския университет в България. В периода 1994 г. – 2001 г. придобива допълнителен професионален опит чрез специализации в Салмон Смит Барни-Лондон, Австрийския институт за финансови деривати, Министерството на финансите на Люксембург и др.

През 2010 г. Асен Ягодин получава престижното отличие „Банкер на годината“, а през 2012 г. му е присъдена наградата „Мистър Икономика“ за принос към развитието на малкия и среден бизнес в България.