Кандидати

Ангел Хаджиев

Ангел Хаджиев има над 17 години международен опит в сферата на финансовите услуги, като се фокусира върху сливания и придобивания във финансовия сектор, набиране на капитал и преструктуриране. Преди да се присъедини към SeedBlink, той е бил заместник-директор в отдел Корпоративни финанси на Делойт и Фонд мениджър във Фонд за капиталови инвестиции.