Кандидати

Андрей Расийски

Андрей Расийски е управляващ партньор на Алма Консултинг ООД и Telepoint Business Partner. От 2023 г. той е и председател на борда на SEC (Общество за електронни комуникации). По време на кариерата си Андрей е заемал длъжности CEO и CTO в различни компании в България и чужбина.