Кандидати

Албена Маркова

Албена Маркова е съдружник в PwC през последните 15 години и ръководи направление „Консултантски услуги“ в Югоизточна Европа, включително в България, Сърбия, Хърватия, Словения, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора. Нейната експертност е стратегическо и управленско консултиране с фокус върху организационни и бизнес трансформации, стратегии за растеж и навлизане на нови пазари и сегменти, интеграция след сливане или придобиване, управление на промяната. Албена е съавтор на книгата „Формули за успех в новото десетилетие“ (2012 г.), в която изследва стратегиите за растеж и пазарно позициониране на редица водещи фирми в региона.